USA

In 1874 staken de eerste Zusters van Liefde de Atlantische Oceaan over, om naar Baltic (Connecticut) te gaan. Ook in Willimantic werd een school geopend. In 1960 bezat de congregatie elf huizen in tien plaatsen in de Verenigde Staten. In 1961 werden de Verenigde Staten een zelfstandige provincie.

Tijdens het vernieuwingsproces na Vaticanum II ontstonden er twee groepen binnen de provincie, waarvan één zich uiteindelijk in 1970 afsplitste en zich als Sisters of Charity of Our Lady, Mother of the Church (SCMC) in Baltic vestigde. 
De andere groep ging verder als Zusters van Liefde en koos bewust voor het onderdeel-zijn van een internationale congregatie.

De kleine groep zusters woont verspreid over verschillende delen van de USA. In de plaats waar zij wonen hebben zij bondgenoten om zich heen verzameld. Deze betrokken mensen leven vanuit het charisma van de Zusters van Liefde en noemen zich de "Vrienden" van SCMM.

Vanaf 3 juli 2018 behoren de Amerikaanse zusters tot de post-provincie USA van onze congregatie.