Kapittel 2023

Van 3 – 15 juli 2023 vieren we ons generaal kapittel in Vught (Nederland), in het kloosterhotel ZIN.

Als thema voor dit kapittel is gekozen voor: “gezamenlijk onze toekomst vorm durven geven”. We zien onze congregatie als een levende eenheid, verdeeld over de wereld, met dezelfde oorsprong en dezelfde bron. Wel worden we steeds kleiner en zullen we onderling meer moeten samenwerken, maar ook met anderen buiten de congregatie, om onze missie te kunnen realiseren. Als gelijken. De wereld verandert en wij veranderen mee. We staan open voor nieuwe ideeën die ons helpen te doen wat de samenleving van ons vraagt.

In de Bergrede vertelt Jezus over Gods nieuwe wereld. Een wereld zonder veroordeling en vol respect, een wereld waarin liefde een grote rol speelt; liefde die geeft zonder er iets voor terug te vragen. Mattheüs 7:7 inspireert ons om onze toekomst met elkaar vorm te geven.
Deze tekst verwijst naar de eigen verantwoordelijkheid voor het bereiken van Gods nieuwe wereld:
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

We weten niet wat de toekomst ons brengt, maar we kunnen wel initiatieven nemen die leiden tot een respectvolle wereld, individueel en samen. Wij hebben het lef om op een creatieve en open manier te zoeken naar nieuwe wegen, gebruikmakend van onze ervaringen, culturen, gaven en talenten.

Laten we ons verenigen in gebed en samen op weg gaan naar het generaal kapittel.