Ossu/Dili

De zusters in Timor Leste zijn enkele maanden thuis gebleven wegens Covid-19, maar zij hebben toch ook nog activiteiten ontwikkeld om de mensen rondom te hulp te kunnen bieden, want veel van hen leden honger. En dus deelden de zusters en novicen basis voedingsmiddelen uit. De bisschop vroeg Zr.Eugenia om te fungeren als coördinator voor het naaien van mondkapjes en om uit te delen aan de mensen, de verslaggevers en iedereen die het nodig had. Het doel was de besmetting van COVID-19 in te perken. De novicen en postulanten werkten samen met hun begeleiders. 

Zij waren ook actief met tuinieren: de novices en postulanten verbouwden groenten en ruimden de tuin rondom het vormingshuis op.
Rondom het vormingshuis leven de meeste mensen onder de armoedegrens. Zij leven heel eenvoudig en ten tijde van Covid-19 moeten zij vechten om te kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeften. Veel van de kinderen zijn ondervoed; de zusters en novicen proberen hen extra voedsel te geven. Deze activiteiten gebeuren in samenwerking met de Salesianen die de middelen beschikbaar stellen om ondervoede kinderen extra eten te geven. 

Zr. Teresinha Lemos en Zr. Inocencia Da Costa zijn twee jonge zusters die worden voorbereid op het afleggen van hun eeuwige geloften, volgend jaar.
Wij drieën als team zijn van mening dat dit een goede voorbereiding is op hun toekomstige eeuwige geloften. En dus assisteren zij nu twee maanden bij het pastorale werk in de parochie Viqueque, alleen in Luka.
In juni 2020 zijn Zr. Joanita samen met Zr. Teresinha en Zr. Inocencia en de priester van de parochie daar op bezoek geweest. Zuster Joanita zal de twee juniorzusters naar Luka begeleiden. En om beurten bij hen blijven. De taken die zij in Luka moeten verrichten zijn: 

1.            misdienaren opleiden;

2.            iedere zondag een Woorddienst houden;

3.            Catechisatie geven.

Hieronder volgen een paar foto’s van hun activiteiten.