Timor Leste

Sinds 2 februari 2016 is er een nieuwe loot aan de SCMM-boom gekomen. Timor Leste kreeg op die dag een andere status: communiteit onder verantwoordelijkheid van het generaal bestuur.

Ruim 25 jaar werken er zusters van onze congregatie in Timor Leste. De samenwerking in het diocees is ermee gebaat dat de zusters los van Indonesië kunnen werken.

Het generaal bestuur heeft een coördinator benoemd na consultatie van alle zusters. De coördinator is de voorzitster van het coördinatieteam en tevens lid van de ICB.

Het generaal bestuur heeft bewust de keuze gemaakt om Timor Leste de status te geven van ‘communiteit onder verantwoordelijkheid van het generaal bestuur’. Timor Leste is een veelbelovend nieuw deel van de congregatie met lokale herkenbaarheid.

De zusters wonen in Dili en Ossu. In Dili staat ook het vormingshuis waar jonge zusters worden opgeleid. Op dit moment zijn er negen zusters met professie voor het leven, vijftien zusters met een tijdelijke professie, drie novicen en vijf postulanten.

De congregatie is actief op het gebied van onderwijs, gezondheid en sociaal werk. Je komt zusters tegen in de parochie, ze leveren een bijdrage aan het voedselhulpprogramma voor kinderen, runnen een weeshuis voor zowel jongens als meisjes, een kinderdagopvang en een kliniek.

Sinds 2002 is Timor Leste een onafhankelijk land na 20 jaar Indonesisch bewind. Daarvoor was het een Portugese kolonie. Timor Leste heeft een eigen regering, een eigen munt en heeft ervoor gekozen om de Portugese taal in te voeren.