Barmhartigheid

We geloven in een betere wereld
en in een menswaardig bestaan
binnen het bereik van alle mensen
in liefde voor iedereen gegeven
in recht en vrede in de naam van
een goede en barmhartige God

uit: Liefde in je Naam

Barmhartigheid is een proces van zien, bewogen worden en in beweging komen. Als Zusters van Liefde staan we hierin niet alleen. Het principe van compassieof mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities en gelukkig zijn er veel andere mensen die barmhartigheid in hun eigen leven gestalte geven.

 

Als Zusters van Liefde is het onze opdracht dat wij van harte bekommerd zijn om mensen in nood. Wij vinden het belangrijk ons in te zetten voor het verzachten van het leed van medeschepselen, recht te doen aan de waardigheid van ieder mens en iedereen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden.

Dat vragen we ook aan diegenen die met ons meegaan: bekommer je om mensen die het minder goed hebben dan anderen; niet zomaar in het wilde weg, maar vanuit dat proces van zien, bewogen worden en in beweging komen; niet alleen, maar samen met medestanders binnen en buiten de congregatie. Daarbij vinden we het belangrijk dat je dat vanuit je hart doet, maar ook dat je jezelf en de ander niet voorbij loopt. Het gaat om een dienende vorm van barmhartigheid, waarin we niet alleen geven, maar ook in staat zijn te ontvangen. Zo hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan een wereld waarin ieder mens tot zijn of haar recht komt.