Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid

Actueel

ICB 2020
Algemeen

Onze congregatie heeft de gewoonte om jaarlijks het beleid van het generaal bestuur te evalueren. Dat gebeurt tijdens de ICB vergadering die steeds in Nederland plaatsheeft. Behalve dit jaar. Dit jaar is een bijzonder jaar omdat de hele wereld te...
Lees meer »

Timor Leste
Algemeen

Op 24 juni hebben twee zusters in Timor Leste de eerste professie afgelegd:
Zr. Odete Soares en Zr. Leonizia de Deus Soares Freitas. Drie novicen zijn begonnen aan het canoniek jaar: Zr. Maria Angela de Deus, Zr. Ilena Queni Marques en Zr. ...
Lees meer »

Timor Leste
Algemeen

Dit jaar hebben in Timor Leste vijftien zusters hun gelofte hernieuwd. We wensen deze zusters toe dat de congregatie hen de mogelijkheid biedt om nader kennis te maken met het leven in onze congregatie en dat ze de tijd krijgen om vertrouwd te...
Lees meer »

Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid

Welkom op de Nederlandstalige website van de Zusters van Liefde: een internationale congregatie van vrouwelijke religieuzen die leven en werken vanuit een levenshouding van liefdevolle barmhartigheid.

Per 1 januari 2020 telt de congregatie 446 zusters, wonend en werkend in Nederland, België, Engeland, Ierland, de Verenigde Staten, Brazilië, Indonesië, Timor Leste en de Filippijnen.

In Brazilië zijn in 2018 elf leken een geassocieerd lidmaatschap aangegaan. Zij vernieuwen jaarlijks hun belofte.

Het internationale bestuur is gevestigd in 's-Hertogenbosch, Nederland.

Deze website biedt u de gelegenheid om kennis te maken met onze manier van leven. Naast zusters is een groeiende groep vrouwen en mannen betrokken bij ons leven en werk.