Generaal Bestuur

De congregatie in haar geheel wordt bestuurd door het Generaal Bestuur.
Dit bestuur wordt om de zes jaar door afgevaardigden uit alle delen van de congregatie gekozen.

Het bestuur, gekozen tijdens het Generaal Kapittel in juni 2017, was als volgt samengesteld:
Generale overste: Zr. Hermin Bu’ulölö (Indonesië), vicares: Zr. Dorine Drost (Nederland) en de
bestuursleden: Zr. Elisângela Ferreira Belo (Brazilië) en Zr. Josephine Corpuz(Filippijnen). 

Met ingang van 1 januari 2020 is Zr. Sofiani Warasi toegetreden tot het generaal bestuur. Zij volgt Zr. Dorine Drost op die om gezondheidsredenen is afgetreden.