Godsvertrouwen

Bijna alles loopt anders dan voorzien:
we zien daar wel de heerlijke werking 
van de Geest in, de Geest van God die 
ons telkens weer opzoekt en volgt
en met de mooiste en vreemdste 
dingen overvalt en ondervraagt.

Uit: Liefde in je naam

Wij vertrouwen op God. Vroeger noemden we dit de Voorzienigheid. Godsvertrouwen hoort bij de kern van ons gelovig in het leven staan. Naast het feit dat we geloven in de Barmhartige God hebben wij een groot vertrouwen in Zijn heilzame aanwezigheid in deze wereld. Dat is voor ons wat anders dan een blind geloven in ‘dat het allemaal wel goed zal komen’.

Voorzienigheid of godsvertrouwen past niet zo goed in deze tijd van maakbaarheid en autonomie. Vandaag de dag geldt dat niet God maar de mens geschiedenis maakt. Voor Zwijsen en zijn tijdgenoten is godsvertrouwen echter een bron van inspiratie geweest.

Vroeger dacht men soms gemakkelijk dat bij God alles al vastlag en dat de geschiedenis verliep volgens het vastgestelde plan van God. Nu weten we dat heel veel gebeurt omdat het zo door mensen beslist is of omdat een natuurlijk proces zich voltrekt. Wij geloven dat er meer is tussen hemel en aarde, meer dan wij mensen in onze macht hebben of kunnen begrijpen. Ons daaraan durven toevertrouwen, hoopvol in het leven staan, dat is vertrouwen op de Voorzienigheid.

Godsvertrouwen heeft te maken met het feit dat we ervan doordrongen zijn dat wij niet de maat van de dingen zijn. Er is iets wat buiten ons mensen ligt wat ons de maat neemt. Iets wat wij nooit helemaal kennen. Hoopvol leven betekent voor ons leven vanuit het besef dat we ten diepste gedragen worden.