Coronavirus in Indonesië

Informatie over de activiteiten van de zusters in de Indonesische provincie gedurende de coronavirus pandamie

 

1.         SCMM-provincialaat te Sukadono - Medan

Het Provinciaal Bestuur heeft namens de Congregatie SCMM 100 hulppakketten overhandigd aan mensen die het vanwege de corona pandemie nodig hadden, zonder aanziens van religie. Het werd gegeven met tussenkomst van de parochie-priester van Medan, Padre Pio Helvetia (P. Fiorentius Sipayung, Ofm.Cap).

 

2.         Communiteiten St. Gabriël & Rafael te Sukadono - Medan

Ondanks de zeer moeilijke situatie vanwege de coronapandemie, bleef de religieuze spirituele vorming van de SCMM-zusters in de Indonesische provincie (communiteiten St. Gabriël en Rafael, St. Thomas Unika, St. Katarina en St. Maria te Pematangsiantar) doorgaan. De volgende foto is de afsluiting van een retraite en recreatie met de communiteiten St. Gabriël en Rafael te Sukadono, Medan.

 

3.         De St. Melaniakliniek te Sarudik - Midden-Tapanuli

De activiteiten van de St. Melania-kliniek te Sarudik om de verspreiding van de coronapandemie in te perken waren:

a.         Het Melania-kliniek heeft in samenwerking met de vereniging van verplegend personeel (PPNI) mondkapjes uitgedeeld aan het publiek om hen te beschermen tegen besmetting met het Covid-19 virus;

b.         Ondanks alle beperkingen heeft het St.Melania-kliniek geprobeerd liefde te delen met enkele leden van de maatschappij die hulp hard nodig hadden vanwege hun aanraking met Covid-19.

 

4.         De St.-Yosef communiteit te Gunung Sitoli – Nias

Het is bekend dat de Indonesische regering hulp heeft verstrekt aan alle leden van de maatschappij tijdens de coronapandemie. Het stadsbestuur van Gunung Sitoli heeft ook hulp geboden aan religieuze communiteiten.

Interessant is dat de hulp regelrecht door het bestuur aan de St. Yosef-communiteit en de pastorie-communiteit St. Maria werd aangeboden, zoals duidelijk wordt uit onderstaande foto.
‘Ik dank Christus Jezus, onze Heer dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen.’ (1 Tim. 1:12).

 

5.         De Pratama Tabita kliniek te Gunung Sitoli - Nias

De Pratama Tabita kliniek werd gesteund door verschillende particuliere stichtingen in Medan, in de vorm van medische apparatuur en wastafels, tegen de uitbraak van het coronavirus. Dat kunnen we zien op de volgende foto. 'Laat je wortel schieten in Hem en op Hem bouwen. Wees standvastig in het geloof dat in u geworteld is, en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid. (Kol. 2: 7)'.

‘Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.’ 
 

a. Medische apparatuur.

b. Wastafels, ter bestrijding van het coronavirus
c.  Eerste levensbehoeften voor de werknemers.

De directrice van het Pratama Tabita-kliniek, Zr. Odilia Manao, kreeg hulpmiddelen van Caritas van het bisdom Sibolga (P.Michael To, Pr.) om uit te delen aan de werknemers. De kliniek had het moeilijk gezien de drastische afname van patiënten vanwege corona, met als gevolg dat enkele werknemers naar huis werden gestuurd. En dus nam de leiding van Tabita het initiatief om deze werknemers hulp te bieden door samen te werken met Caritas van het bisdom Sibolga. 
 

6.         Het Monaco-weeshuis te Gunung Sitoli -Nias

a.         Door het coronavirus kregen de kinderen thuis les (online). Het is niet eenvoudig 24 uur per dag op 35 kinderen te letten. De begeleidende zusters in het weeshuis waren hierdoor overmand, zij konden hen niet voortdurend blijven begeleiden bij het leren. Er moest dus naar gevarieerde onderwijstechnieken gezocht worden om verveling bij de kinderen te voorkomen. Op de onderstaande foto's zijn enkele onderwijsvormen voor de kinderen te zien.

b.         Als teken van betrokkenheid bij de virusuitbraak hebben de kinderen van het Monaco-weeshuis iedere dag om 15.00 uur, negen dagen lang, een novene gebeden voor alle Indonesiërs, de regering, de kerk/religieuze leiders en alle mensen hier op aarde.

‘Vertrouw op God: als je zwak bent, vraag God dan om kracht. Als je geen woorden hebt, spreek dan met God, als je eenzaam bent, gaat God met je mee.’

7.         Ziekenhuis Stella Maris te Telukdalam - Nias
'Ik zal u eeuwig loven om wat u hebt gedaan, ik blijf hopen op uw naam, die goed is, in de kring van wie u lief zijn. (Psalm 52:11)’.
Het Stella Maris-ziekenhuis krijgt hulp uit verschillende bronnen in de vorm van medische apparatuur, om de coronapandemie het hoofd te bieden.
 

8.          St. Theresia-communiteit te Lahewa - Nias
De St. Theresia-communiteit te Lahewa is, ondanks al haar beperkingen, blijven proberen mensen te helpen die meer hulp nodig hadden (dan zijzelf). Deze activiteit kon uitgevoerd worden door de samenwerking met de parochiecommuniteit van de Kapucijners, de Lahewa Parrish. Ze gingen bij mensen op bezoek die door Covid-19 waren getroffen en deelden eerste levensbehoeften met hen die het echt nodig hadden.  ‘Hoe minimaal ook de hulp, het betekent veel voor diegenen die het nodig hebben.’


9.         St. Vincensius te Tuhemberua - Nias
De St. Vincensius-communiteit te Tuhemberua, Nias heeft ondanks beperkte mogelijkheden voortdurend geprobeerd enkele gezinnen die het echt nodig hadden, hulp te bieden. Deze gezinnen waren niet alleen geraakt door Covid-19 maar ook door een andere natuurramp, nl. rijzend zeewater dat schade en verlies van eigendommen heeft veroorzaakt voor enkele gezinnen die aan de kust leefden. 


10.       Communiteit St. Markus te Maumere - Nusa Tenggara Timur (NTT) 
De zusters hebben samen met de postulanten in hun vrije tijd gedurende de corona pandemie een braakliggend stuk grond bewerkt en er pepers, pinda’s, aubergines en andere keukenbenodigdheden geplant. Op de volgende foto is te zien hoe zij pepers en pinda’s oogsten. Behalve dat zij hiermee aan de behoeften van de communiteit konden voldoen, hebben ze een deel ook verkocht om extra inkomen voor de communiteit te genereren.  ‘Maak gebruik van elke beschikbare minuut, en ieder uur zal heel waardevol worden (Lord Chesterfield).’


11.       Weeshuis St. Yosef te Waikabubak - Nusa Tenggara Tiomur (NTT)

De weeskinderen van St. Yosef die worden begeleid door de zusters SCMM hebben geprobeerd de lange vakantie thuis te vullen met verschillende activiteiten, o.a. het houden van vee om het inkomen te verhogen en   zo in de behoeften van de weeskinderen te kunnen voorzien, zoals zichtbaar wordt op deze foto.

'Doe nu je best want de tijd gaat eigenlijk heel snel voorbij, laten we geen spijt krijgen als straks de tijd niet langer vriendelijk voor ons is.’


 

12.      Het weeshuis St. Nirmala te Waipadi - Nusa Tenggara Timur (NTT)

Door de coronapandemie kon het St. Nirmala-weeshuis moeilijk voorzien in de dagelijkse behoeften van de kinderen. Maar zij bleven niet stil zitten, zij maakten gebruik van een braakliggend stuk grond om er groenten te verbouwen en verkochten verschillende andere levensbehoeften, rekening houdend met de behoeften en draagkracht van de lokale gemeenschap.

 


13.       De lagere middelbare school (SMP) te Banjarmasin - Zuid-Kalimantan
De Sanjaya-SMP te Banjarmasin heeft hulp geboden aan enkele ouders van leerlingen die door het virus waren getroffen, in de vorm van eerste levensbehoeften. Hopelijk was het nuttig.