Heitel Santiago in Santa Rita

Onze religieuze gemeenschap in Santa Rita bevindt zich in de wijk Heitel Santiago in de gemeenschap Círio de Nazaré, die behoort tot de parochie São Pedro en São Paulo/Tibiri, waar de zusters Joérica en Kardene wonen. In onze gemeenschap hebben we, naast de dagelijkse gebeden (persoonlijk en gemeenschappelijk), ook een maandelijkse gebedsdag in onze agenda, om ons geloof en ons leven als religieus te versterken, vooral in deze tijd van pandemie. Deze momenten zijn erg belangrijk, aangezien delen ons alleen maar verrijkt. Een dag gemeenschapsstudie maakt ook deel uit van ons wekelijkse schema, volgens het Permanente Vormingsplan.

In overeenstemming met het Permanente Vormingsplan blijven we actief deelnemen aan vormingsbijeenkomsten die op nationaal of lokaal niveau worden aangeboden en die als een prioriteit worden beschouwd, zoals: de bijeenkomsten die door de provincie Brazilië (persoonlijke deelname) worden aangeboden; de bijeenkomsten van de Roepingenpastoraal (zuster Joérica); Academische studies (zuster Joérica), Engelse lessen (zuster Lusinete); de CRB(Konferentie Religieuzen van Brasil)-bijeenkomsten (nationaal en lokaal - online); de Intercongregationele Ontmoetingen; De Nieuwe Generaties bijeenkomsten en de bijeenkomsten van De Schreeuw voor Leven Netwerk,  willen we aandacht hebben voor wat ons als mensen en als religieus kan helpen en sterken, met een constante blik op de aangeboden thema's.

In de Dom Hélder Câmara Association, in Bayeux, waar onze Sociale Werken zijn gevestigd, leveren wij zusters (Joérica en Lusinete) gedurende twee dagen per week onze bijdrage in overeenstemming met de lokale behoeften, voornamelijk in de twee scholen (de School Moeder  van Barmhartigheid en Onderwijscentrum Moeder Michael). We staan ​​altijd open en zijn beschikbaar om op welke manier dan ook bij te dragen, door onze krachten te bundelen met de zusters die in Bayeux wonen en zo elkaar te steunen en te helpen. 

In het Pastoraat zijn wij zusters aanwezig in de liturgische vergaderingen, in gemeenschapsbijeenkomsten, in de Moeder en Kind-zorg, en ondersteunen we de Beweging van Barmhartigheid, jongeren en volwassenen en geassocieerden die in onze buurt wonen. Met de Jongeren van de Beweging van Barmhartigheid werken we met de vier hoofdpunten: Spiritualiteit, Vorming, Actie en Missie. Met de volwassenen in de Beweging van Barmhartigheid komen we hier in Heitel om de twee weken samen voor gebed. In Várzea Nova en Santa Rita proberen we maandelijks aanwezig te zijn. Wat betreft onze aanwezigheid in de gemeenschap, het gebeurt nog steeds niet persoonlijk vanwege de pandemie, evenals de ontmoetingen van de Beweging van Barmhartigheid met de jeugd en de volwassenen. Op dit moment gebruiken we de sociale netwerken om onze contacten te vergemakkelijken en continuïteit te geven aan onze plannen.

We zijn ook aanwezig in de volksstrijd, om de mensen te ondersteunen, het kan gaan om kleine zaken, claims, aanwezigheid bij demonstraties. Naast onze plicht in deze strijd, hebben we de hoop op een betere toekomst voor iedereen. We nemen bij voorbeeld deel aan Pelgrimstocht voor Land, Dag van de Vrouw 08 maart, Bewustwording van de Negers, Dag tegen seksueel misbruik en mensenhandel en de Schreeuw van de uitgestotenen.

In feite proberen we altijd aanwezig te zijn in de strijd van de mensen, maar vanwege de pandemie is dat niet mogelijk. We proberen te doen wat we kunnen, aangezien we de communicatiemiddelen gebruiken, een instrument dat de toegang tot de mensen met wie we geen persoonlijk contact hebben vergemakkelijkt. We hopen dat deze moeilijke tijden snel voorbij zullen zijn en zo al onze activiteiten samen met de plaatselijke religieuze gemeenschap en evenementen ter verdediging van het leven van mensen weer door kunnen gaan.

 

Ons adres: 
Rua José Manuel do Nacimento, 25
Heitel Santiago
CEP. 58.300-000 SANTA RITA-PB
BRAZILIË

Bereikbaar op telefoonnummer: +5583-3217-6044

Alleen voor correspondentie zijn wij bereikbaar
via postbus
C.P. 54
CEP. 58.300-970 SANTA RITA-PB
BRAZILIË