Middletown

Mary Swaykus, SCMM-Vriend: gepensioneerde arts  

Mary is nog steeds actief als vrijwilligster op het gebied van spoedeisende geneeskunde.

Zij is na de aardbeving naar Haïti gereisd en verleent nog steeds steun aan een van de ziekenhuizen die zorg bieden aan mensen zonder bestaansmiddelen.

Mary geeft onze Zusters en Vrienden medisch advies en op verzoek vergezelt zij zusters wanneer zij een afspraak hebben met hun arts.

Zij neemt Zr. Alice in de auto mee voor een bezoek aan Zr. Mary Schaefer of om de bijeenkomsten van de Zusters en Vrienden in East Haven bij te wonen. Mary is ook regelmatig vrijwilliger bij een voedselbank in haar stad.

Deze voedselbank is vier dagen per week open en voorziet 30 tot 40 mensen van voedsel gedurende de eerst drie weken van de maand, en 80 tot 100 mensen gedurende de laatste week van elke maand – wanneer mensen met een beperkt inkomen meestal geen geld meer hebben.