Eenvoud

Onze eenvoud is barmhartig
we delen wat overdadig is
leggen af wat overtollig is
laten los wat overbodig is
en koesteren wat overschiet
onze eenvoud is licht ten mild.

Uit: Liefde in je naam

Als Zusters van Liefde vinden we een eenvoudige levensstijl belangrijk. Eenvoud heeft voor ons te maken met het scheiden van hoofd- en bijzaken in het leven. Het is voor ons geen wedstrijd in wie met het minste toe kan komen. Het gaat erom dat we steeds een bewuste afweging maken in wat nodig is of niet.

 

Ieder mens maakt daarin zijn of haar eigen keuzes. Wie in eenvoud leeft , gaat zorgvuldig om met alles wat hem of haar gegeven is: relaties , talenten, macht en materiële zaken. Zo houden we rekening met anderen in onze wereldwijde samenleving. Wij leven eenvoudig opdat anderen eenvoudigweg kunnen leven.

Eenvoud maakt het leven helder en transparant. Weten waaraan je genoeg hebt, brengt tevredenheid en rust in het leven. Zonder overbodige franjes kun je worden wie je als mens ten diepste wilt zijn.