Spiritualiteit SCMM

In onze SCMM spiritualiteit worden we gevoed en gedragen door het Evangelie. De verhalen van Jezus van Nazareth zijn het fundament van ons leven en werken. 

Ook Vincentius a Paulo en Maria, Moeder van Barmhartigheid zijn voor ons bronnen van inspiratie.

Barmhartigheid, eenvoud en godsvertrouwen zijn belangrijke elementen in ons leven en werken. Vanuit onze gelovige levenshouding geven we inhoud aan deze woorden. We kijken daarbij steeds naar ontwikkelingen in kerk en samenleving van de landen waar we wonen en werken.