Pre-provincie Filippijnen

Stichtingsdatum 23 april 1995

GESCHIEDENIS  
De Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouwe Moeder van Barmhartigheid (SCMM) is een gemeenschap van vrouwen die Jezus Christus nauw betrokken bij de Kerk in de geest van eenvoud en barmhartige liefde. De congregatie werd opgericht op 23 november 1832 door Mgr. Joannes Zwijsen, pastoor van ‘t Heike in Tilburg, Nederland.

Op 23 november 1988 verleende de Heilige Congregatie voor Religieuze en voor Seculiere instituten (SCRSI) pauselijke erkenning aan de Congregatie. De Zusters van Liefde SCMM volgen Jezus Christus zoals het Evangelie hem openbaart - in constante verbondenheid met de Vader - terwijl ze zich in barmhartige liefde toewijden aan de zorg voor anderen. Ze zijn geraakt zoals hun grondlegger en voorgangers waren, door het evangelie en door het goede nieuws van Gods genade. Ze zijn geroepen en hebben een speciale roeping aanvaard om in hun leven de barmhartige liefde van God en de verlossende aanwezigheid van de verrezen Heer zichtbaar te maken.

Begin 1960 werden de eerste contacten gelegd met de overwegend katholieke maar zeer arme bevolking op de Filippijnen. Pogingen om de missie in Butuan City te starten waren een mislukking, totdat ze er in 1995 eindelijk in slaagden hun eerste missie te beginnen.

Momenteel is er een grote geloofsgemeenschap in Lupao, de Nueva Ecija St. Vincent de Paul-gemeenschap en een centrum voor PWD.
Ze hebben twee andere huizen in Manila, Our Lady Mother of Mercy Community in Barangay Mariana, New Manila Quezon City; een novicen huis op Marikina Heights, Marikina City. Ze hebben één geprofeste zuster uit het buitenland en elf Filippijnse geprofeste zusters. 
 

CHARISMA
Liefde door barmhartigheid.
 

VISIE - MISSIE
Wij, de Zusters van Liefde SCMM, zijn een gemeenschap van vrouwelijke discipelen die onszelf aan God geven door Gods barmhartigheid uit te drukken in onze daden in de geest van eenvoud en barmhartige liefde volgens de werkwijze van St. Vincent de Paul, beschermer van de werken van naastenliefde en onder de zachte bescherming van onze beschermvrouwe, Onze Lieve Vrouwe Moeder van Barmhartigheid.

We doen dit door onszelf te geven om zo de gebrokenheid in de wereld om ons heen te genezen, om redding en bevrijding te brengen, vooral door onze oprechte zorg voor mensen in nood, de zorg voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten volwassenen, de behoeftigen, armen, onderdrukten, degenen die dichtbij zijn en voor degenen die ver van ons staan.

 

APOSTOLAAT

  • ONDERWIJS 
  • PAROCHIE PASTORAAT WERKEN 
  • SOCIALE DIENSTEN   

 

HUIDIGE TIJD
 

BISDOM VAN CUBAO                                                           
Our Lady Mother of Mercy Convent                                  
34 New Jersey Street
Barangay Mariana                         
New Manila, 1112 Quezon City                                                                    
Tel.no.: +63 (02) 8721-7627     

 

BISDOM ANTIPOLO
Novitiate House
49 Champagnat Street
Marikina Heights, 1810 Marikina City  
Tel.no.: +63 (02) 8941-4772

 

BISDOM SAN JOSE
St. Vincent de Paul Convent
Castañeda Street, Bagong Flores
Nueva Ecija, 3122 Lupao
Tel.no.: +63 (044) 958-2225