Nederland

Op 23 november 1832 stichtte Pastoor Zwijsen in Tilburg de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Hij begon klein, samen met drie zusters, vanuit een kleine woning in de Tilburgse wijk ’t Heike. Hij was begaan met de nood van mensen. De sociale omstandigheden waren bijzonder slecht en kinderarbeid in fabrieken en werkplaatsen kwam in die tijd nog veelvuldig voor. Zijn idee was in Tilburg met dertien zusters het onderwijs aan arme kinderen mogelijk te maken en te gaan zorgen voor zieken, die aan hun lot werden overgelaten. Zo ontstond het huis met de dertien celletjes, wat een authentiek onderdeel is van het Moederhuis aan de Oude Dijk 1 te Tilburg. Maar de geschiedenis van de congregatie verliep anders. Na de start in Tilburg kwamen er spoedig veel verzoeken van parochies uit dorpen en steden om zusters voor het onderwijs en de zieken-en bejaardenzorg. Zo breidde de Congregatie zich heel snel uit. In 1840 vertrokken de eerste zusters naar België en later naar Engeland en Amerika. In 1885 vertrokken de eerste zusters naar Indonesië en in 1894 naar Suriname. In 1950 bestond de inmiddels Internationale Congregatie uit ruim 4000 leden, levend en werkend vanuit de spiritualiteit van Barmhartigheid.

In de jaren erna is het aantal leden in de Europese landen en de USA sterk afgenomen doordat er steeds minder jonge mensen intraden en door het overlijden van oudere zusters. Geleidelijk zijn de werkzaamheden in onderwijs en zieken-en bejaardenzorg overgenomen door leken. Een aantal zusters is toen gaan werken in de Pastoraal en het Maatschappelijk Werk.

Momenteel telt de Nederlandse Provincie nog 87 zusters met een gemiddelde leeftijd van 87,6 jaar (december 2022). 

Barmhartigheid, zusterschap en verbondenheid worden op verschillende manieren beleefd. “Er zijn voor elkaar” is in deze fase van het leven heel belangrijk. Een aantal zusters is nog actief of betrokken bij parochiewerk, vluchtelingenprojecten of andere sociale activiteiten. Gelukkig is er ook meer tijd gekomen elkaar te ontmoeten en te werken aan spirituele ontplooiing.

Het doet ons goed, dat we een aantal tocht-en bondgenoten hebben, die delen in onze spiritualiteit. Er zijn twee groepen: Bezield Verband en de Barach groep. De leden van deze groepen komen regelmatig samen met enkele zusters om elkaar te ontmoeten, samen in gesprek te gaan en samen te bidden. Via het charisma van de Congregatie met als kernwaarden Godsvertouwen, Barmhartigheid en Eenvoud kunnen mensen zich op meerdere manieren verbinden met de Congregatie.