Engeland / Ierland

De eerste school die door de Zusters van Liefde is geleid werd gesticht in Pantasaph (Noord Wales) in 1861; deze school ontwikkelde zich in de beroemde Sint Aloysius High School. Daarna volgden nog meer scholen, onder andere in Preston en Newnham-Paddox. Naast onderwijs waren de zusters ook actief in het verzorgen van weeskinderen en de zieken. In 1961, werd het Verenigd Koninkrijk een zelfstandige provincie. De grote liefdewerken namen geleidelijk af en werden vervangen door werk binnen de parochies en catechese. In 1971 werd een nieuwe communiteit gesticht in Limerick (Ierland).

Tot 2009 hadden we één communiteit gevestigd in Preston, waarin ook zusters van een andere congregatie betrokken waren. Toen het gebouw verkocht werd, zijn bijna alle zusters verhuisd naar het verbouwde tehuis in Pantasaph, waar nu nog drie zusters wonen. Eén zuster woont en werkt in Queensferry.  Er zijn ook nog twee zusters in Ierland. 

We hebben drie huizen:
In Engeland het Bryn Mair Klooster in Pantasaph en één huis in Queensferry.
In Ierland, Saint Andrew's in Limerick.

Op 18 juli 2019 zijn wij een communiteit onder het generaal bestuur geworden. Zr. Marie-Thérèse Croke is onze coördinator. 


Wij zijn allemaal gepensioneerd; degenen van ons die daartoe in staat zijn werken in onze eigen omgeving als vrijwilligers in sociaal en pastoraal werk.