Museum SCMM

In een van de voormalige kapellen van het kloostercomplex aan de Oude Dijk in Tilburg is het museum van de Zusters van Liefde ingericht. Aan de hand van de symbolen uit de Maria-litanie, die te zien zijn in de glas-in-lood ramen van deze kapel, worden leven en werken van de zusters in beeld gebracht.

Hieronder ziet u de indeling van het museum. In de eerste kolom vindt u de symbolen uit de Maria-litanie met de bijbehorende afbeeldingen uit de ramen. In de laatste kolom leest u welk thema hier in beeld gebracht wordt.

 
Oorzaak van onze blijdschap 1. Bron van inspiratie
Geestelijk vat 2. Vorming en opleiding van zusters
Heerlijk vat van Godsvrucht 3. Werk (apostolaat)
Mystieke roos 4. Gebed en Meditatie
Toren van David 5. Het leven in de grote kloosters
Gouden huis 6. Werken in eigen land en in de missielanden (Derde Wereld)
Ark van het verbond 7. Geloften van trouw aan God en de congregatie
Deur van de hemel 8. Herinnering aan de overleden medezusters
Morgenster 9. Heden en toekomstverwachting