Brazilië

In roerige tijden begonnen Zusters van Liefde met hun missie in Brazilië. Vanaf 1962 zijn ze aanwezig in het arme noordoosten, waar ze eerst werkten in ziekenhuizen in Campina Grande en Santa Rita, andere gezondheidsvoorzieningen, en in het onderwijs en wijkwerk. Ze maakten er een staatsgreep mee, de sterke vernieuwingen in de kerk met de bevrijdingstheologie en de basisbewegingen en de opkomst van een meer democratischer bewind. De basisbewegingen en de bevrijdingstheologie worden wel onderdrukt maar zullen nooit meer verdwijnen door de sterke invloed die ze hadden in het verleden.

Sinds midden jaren zeventig hebben de zusters ervoor gekozen hun grote kloosters en liefdewerken op te geven en in kleine internationale communiteiten onder de armen te gaan wonen.

Ze werken er aan projecten in de Moeder- en Kindzorg, de buitenschoolse opvang van kinderen en jongeren in de Stichting Dom Hélder Câmara, leiden een school en zijn actief in basisgemeenschappen. Sinds kort is er aandacht voor eenzame ouderen door het dagverblijf wat dagelijks een veertigtal vrouwen en mannen opvangt. Rond de zusters staat een grote kring van actieve leken in de Beweging van Barmhartigheid.

In 2018 zijn elf leken een geassocieerd lidmaatschap aangegaan.
Vier leken wonen en werken in Bayeux, vier leken in Cabedelo en drie leken in Santa Rita.

De provincie heeft per 3 juli 2019 een nieuw bestuur.