Communiteit Heitel Santiago in Santa Rita

Er wonen twee zusters in onze geloofsgemeenschap: Maria en Joérica. We leven in het formatiehuis. We volgen de Beweging van Barmhartigheid op in Heitel Santiago, Várzea Nova en Bairro Popular, in de regio Santa Rita.

Zr. Joérica heeft de leiding over de Jeugdbeweging van Barmhartigheid. We ontmoeten de Beweging van Barmhartigheid twee keer per maand.

Elke maand organiseren we een ochtendgebeddienst, in aanwezigheid van onze medewerkers. Momenteel heeft Zr. Maria de leiding over het opvolgen van de Pastorale Ouderen beweging in Bayeux en Tibiri. Elke woensdag houden we Bijbelstudies in ons huis, open voor de gemeenschap en de leden van de Beweging van Barmhartigheid.
Zr. Maria bezoekt eenmaal per week het opvangcentrum voor ouderen.

Zr. Joércia werkt samen met de ‘Moeder en Kindzorg’ en met het ‘Cry for Life’ Netwerk. Tweemaal per week helpt ze ook mee op de scholen in Bayeux. Ze studeert verpleegkunde in de avonduren.

We ondersteunen de O.L.Vrouw Maria van Nazareth Gemeenschap zo veel als we kunnen. Voor ons is een leven van gebed een prioriteit! 


Ons woonadres: 

Rua José Manuel do Nacimento, 25
Heitel Santiago
CEP. 58.300-000 SANTA RITA-PB 
BRAZILIË

 

Gelieve alle post sturen naar: 
C.P. 54
CEP. 58.300-970 SANTA RITA-PB
BRAZLIË

We zijn te bereiken op telefoonnummer: +5583-3217-6044