190 jaar SCMM

Algemeen

Barmhartige Vader,

Op 23 november 2022 vieren we dat onze Congregatie 190 jaar geleden werd gesticht in Tilburg. U staat aan de basis van ons bestaan, aan de wortels van ons leven.  Blijf ons inspireren, ons hart raken met de gave van de Geest die ook het hart van onze stichter vulde, vol liefde en dienstbaarheid aan de armen.  We danken onze dierbare zusters die zijn heengegaan. We koesteren de waardevolle herinnering aan hen die toegewijd en vol overgave hun missie hebben waargemaakt.  Laten we een beroep doen op het sterke geloof en de inspiratie van St. Vincent de Paul, die onze stichter Monseigneur Johannes Zwijsen inspireerde. Monseigneur Zwijsen, een sterke maar zachtaardige man van geloof en inspiratie.  Moge de Heilige Geest ons bezielen om op een bijzondere manier te werken, te leven, te beleven en ons charisma voort te zetten.
En moge Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid, St. Vincent de Paul, onze stichter Monseigneur Zwijsen en Moeder Michael ons onder hun speciale bescherming houden en ons elke dag en elke stap die we zetten, vergezellen. 

ONZE LIEVE VROUW MOEDER VAN BARMHARTIGHEID, BID VOOR ONS!

ST. VINCENT DE PAUL,  BID VOOR ONS!