Nieuw logo en huisstijl

Algemeen

Het generaal bestuur kiest het logo van het 2023 Kapittel als het nieuwe logo voor ons generalaat. Het logo presenteert onze congregatie als een levende eenheid.

We leven en werken in verschillende landen over de hele wereld, maar hebben dezelfde oorsprong en bron. Sommige landen, zoals Nederland, België, de Verenigde Staten en Engeland, worden kleiner en bevinden zich in de herfst of misschien het begin van de winter van hun bestaan. Indonesië en Brazilië zijn in de zomer en de Filippijnen en Oost-Timor staan nog aan het begin. De boom symboliseert de fasen waarin de congregatie zich bevindt.

De handen symboliseren het samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met anderen buiten de congregatie. De wereld verandert en wij veranderen mee. We staan open voor nieuwe ideeën die ons helpen te doen wat de samenleving van ons vraagt.

De veelkleurigheid benadrukt de verschillende culturen die in onze congregatie verenigd zijn. Daarnaast vinden leken hun weg naar onze congregatie. Mannen en vrouwen die het doel van de congregatie helpen realiseren: mensen helpen die niet gehoord worden, die niet gezien worden, die niet lijken te bestaan...

We zijn samen op weg, als gelijken.