Provinciaal kapittel Brazilië

De Braziliaanse provincie heeft op 3 juli 2019 een nieuw bestuur gekozen.

De provinciale overste is Zr. Paula Frassinetti de Azevedo Soares. Zij wordt in haar taken ondersteund door Zr. Dalva Carlos de Morais (vicares) en Zr. Joérica Kátia Melo (algemeen bestuurslid).

_______________________________________________________________________________________________________

De Braziliaanse provincie bereidt zich voor op het provinciaal kapittel met het thema: ‘Verder gaan dan wat wij zijn in geloof en naastenliefde door barmhartigheid’. Het motto is ontleend aan Lucas 9:23: Verloochen jezelf en volg mij.

Van 30 juni tot en met 4 juli wordt het provinciaal kapittel gehouden en evalueren zusters en geassocieerde leden de afgelopen periode. Het is dan ook de tijd om naar de toekomst te kijken, geloof en hoop te vernieuwen. Gezamenlijk worden belang en noodzaak besproken van de missie als Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid in de buurten en gemeenschappen waar zusters en geassocieerden wonen. Daar waar zusters getuigen van de liefdevolle aanwezigheid van God op hun zoektocht naar gerechtigheid en waardigheid.

Dit kapittel is eveneens bedoeld om de wens om Gods barmhartige Liefde te zijn in het dagelijks leven van hen die lijden, van hen die uitgesloten en verstoten worden, van de gemarginaliseerden in onze samenleving, opnieuw kenbaar te maken.

De Braziliaanse zusters vragen alle zusters, vrienden en geassocieerden om voor te bidden, zodat zij open staan voor wat God van hen vraagt, en dat ze de moed hebben om te doen wat van hen wordt gevraagd.

 

 

 

 

 

 

 


______________________________________________________________________________________________________

Opening van het provinciaal kapittel in Brazilië

Gisterenavond, 30 juni, begon de Braziliaanse provincie aan het kapittel. De Eucharistieviering als opening van het kapittel, werd voorgegaan door Vader Jean, een OFM-priester.

De viering werd ook bijgewoond door de geassocieerde leden waarvan er vier deelnemen aan het kapittel.