Nieuw provinciaal bestuur Indonesië

Algemeen

Indonesië heeft op 6 juli 2022 een nieuw provinciaal bestuur gekozen tijdens het kapittel dat in Medan wordt gehouden.
Zr. Donata Manalu is de provinciale overste. Zij wordt in haar taak ondersteund door zr. Blandina Zagötö als vicares. Zr. Teresa Seingo en zr. Alfonsia Saing maken het bestuur compleet.
Wij vragen uw gebed voor dit nieuwe team en wensen hen alle succes en wijsheid toe in de komende bestuursperiode.

Met warme groet,
Zr. Hermin Bu’ulölö
Zr. Elisângela Ferreira Belo
Zr. Josephine Corpuz
Zr. Sofiani Warasi