Christmas 2020

Algemeen

Je zult vol vertrouwen zijn,
er is hoop,
je zult je veilig weten …
Job 11:18

Moge deze kersttijd je hart vullen met hoop en vertrouwen.
Gezegende kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!