Indonesië

Algemeen

Dit jaar hebben 59 junior zusters hun geloften hernieuwd en negen novicen hebben hun eerste professie gedaan in Indonesië. Met negen zusters die hun eerste professie hebben gedaan is het totaal aantal nu opgelopen naar 68.

We wensen al deze zusters dat de congregatie hen de mogelijkheid biedt om nader kennis te maken met het leven in onze congregatie en dat ze de tijd krijgen om vertrouwd te geraken met de geest, het doel en de zending van de Zusters van Liefde.