Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Algemeen

Wij zoeken U als wij samenkomen
hopen dat Gij aanwezig zijt
hopen dat het er eens van zal komen
mensen in vrede vandaag en altijd.