Maria Moeder van Barmhartigheid

Algemeen

Maria Moeder van Barmhartigheid is de speciale titel die onze congregatie heeft meegekregen.

In de maand mei willen we ons bijzonder onder haar bescherming stellen en niet alleen onszelf maar allen die bescherming nodig hebben:
de zieken, de armen, de vluchtelingen, alle mensen die niet door anderen gezien worden.

Vaak wordt Maria afgebeeld met een mantel zoals in de St. Jan in ‘s-Hertogenbosch, waar ieder jaar duizenden mensen haar komen vereren.
Ook in Brazilië is Maria afgebeeld. Daar zijn het de zusters die alle mensen, waarvoor ze werken onder hun bescherming nemen.

Wij vragen Maria Moeder van Barmhartigheid in deze meimaand: leid onze voeten op de weg van barmhartigheid.