Ibó

We leven een buitenwijk van de stad Belém de São Francisco, in het westelijke achterland van de staat Pernambuco. Dit is een kleine plaats, zeer arm en eenvoudig. Onze behoeften zijn aanzienlijk! We hebben geen riolering en drinkwater voorzieningen. Werkgelegenheid is schaars en we hebben een hoog percentage geweld onder jongeren (bankovervallen, berovingen) en drugsmisbruik (zowel door productie als consumptie, wat illegaal is in Brazilië), wat leidt tot het betreurenswaardige verlies van jonge levens. In deze context werken we samen met de jeugd en met kinderen, in een poging hen ervan te weerhouden om in die val te trappen, hen te helpen in zichzelf te geloven, te strijden voor een fatsoenlijk leven, altijd benadrukkend dat het beter is om minder te hebben en vrede te kennen dan meer te hebben en rusteloos te zijn en het leven te verliezen. Gezinnen leven van kleine bedrijven; anderen zijn ambtenaren, kleine boeren (die worstelen om hun bedrijf te behouden maar vaak verliezen); anderen leven nog van overheidspensioenen of familiesubsidies (Bolsa Família).

In onze Gemeenschap werken we samen met jongeren, tieners en kinderen, in een poging ze in ons gemeenschapsleven op te nemen (deelnemen aan de liturgie, koor, leeskringen, psalm-lezen) zowel tijdens onze diensten als tijdens de speciale gemeenschapsactiviteiten (familiebijeenkomsten over verbroederingsactiviteiten, de heilige rozenkrans, enz.) We hebben ook wekelijks Bijbelstudies en voorbereiding van de liturgie samen met de leiders van de gemeenschap. Vorming in catechismus, de Bijbel en liturgie worden ook aangeboden aan de begunstiger in de gemeenschappen; we volgen de catechismusleiders en begeleiders op, we organiseren ook en nemen deel aan de viering van het Woord van God in de gemeenschappen. We bezoeken families en houden contact, vooral met degenen die speciale ontberingen doormaken, we bezoeken de school en de stadsgevangenis. Al die activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met het bisdom en de parochie. 

 

Ons adres:
Belem de São Francisco
Rua Central no. 93
CEP. 56.440-000 DISTRITO-IBO-PE
BRAZILIË

Telefoonnummer: +55 87-3806-1033