Filippijnen

Geschiedenis
De Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid (SCMM) is een communiteit van vrouwen die Jezus Christus van meer nabij wil volgen in de Kerk. De Congregatie werd gesticht op 23 november 1832 door Monseigneur Joannes Zwijsen, pastoor van de parochie ‘t Heike, in Tilburg, Nederland.

Op 23 november 1988 heeft de Congregatie voor Religieuzen en Seculiere Instituten (C.R.I.S.) de pauselijke erkenning aan de Congregatie verleend. De Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid volgen Jezus Christus zoals het Evangelie hem aan ons laat zien -  in een voortdurende eenheid  met de Vader – terwijl zij zich toewijden aan de zorg van anderen in barmhartige liefde. Net als hun stichter en voorgangers weten zij zich aangesproken door het Evangelie en door de blijde boodschap van de barmhartigheid van God. Zij zijn geroepen en hebben een speciale roeping aanvaard om in hun leven de barmhartige liefde van God en de verlossende aanwezigheid van de Verrezen Heer zichtbaar te maken.

Aan het begin van de 1960-er jaren werden de eerste contacten gelegd met de overwegend katholieke maar heel arme bevolking in de Filippijen. Pogingen om de missie te beginnen in Butuan City faalden tot in 1995 toen zij er eindelijk in slaagden hun eerste missie te vestigen.
Tegenwoordig hebben zij een grote communiteit in Lupao, de Nueva Ecija St. Vincent de Paul Community evenals een centrum voor volwassenen met een lichamelijke beperking. Zij hebben nog twee andere huizen in het land: Our Lady Mother of Mercy Community in Barangay Mariana, New Manila Quezon City; het Novicen Huis in Marikina Heights, Marikina City en een voorschoolse SCMM dagopvang en leercentrum in Camia St. Concepcion, Marikina City. De groep zusters bestaat uit één buitenlandse geprofeste zuster, 10 Filippijnse geprofeste zusters en twee zusters met een tijdelijke gelofte. 

Charisma
Liefde door barmhartigheid.

Visie-missie
Wij, de Zusters van Liefde van onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid zijn een communiteit van vrouwen als discipelen die onszelf aan God geven door Gods Barmhartigheid zichtbaar te maken in onze daden in een geest van eenvoud en barmhartige liefde volgend in het voetspoor van St. Vincentius a Paulo, de beschermer van de liefdewerken en onder de milde bescherming van onze patrones, Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid.

Wij doen dit door ons in te zetten om de gebrokenheid in de wereld om ons heen te helen,  om heil en bevrijding te brengen, vooral door van harte bekommerd te zijn om mensen in nood, om te zorgen voor volwassenen met een lichamelijke en mentale beperking, de armen, de verdrukten, dichtbij en veraf.

Apostolische werken

  • ONDERWIJS (School van het Bisdom, Kleuteronderwijs; Sponsoringsprogramma voor kinderen van arme gezinnen. 
  • PASTORAAL WERK IN DE PAROCHIE (Catechese voor volwassenen en kinderen)
  • SOCIALE DIENSTEN   
  • ZORG VOOR VOLWASSENEN MET MENTALE EN LICHAMELIJKE BEPERKINGEN

Aanwezigheid

BISDOM VAN CUBAO                                                           
Our Lady Mother of Mercy Convent                                  
34 New Jersey Street
Barangay Mariana                         
New Manila
1112 Quezon City                                                                    
Telefoon: +63 (0)2721-7627 (communiteit) / +63 (0)2726-4196 (kantoor)     

BISDOM VAN ANTIPOLO
Novitiate House
49 Champagnat Street
Marikina Heights
1810 Marikina City  
Telefoon: +63 (0)2941-4772

BISDOM VAN SAN JOSE
St Vincent de Paul Convent
Castañeda Street, Bagong Flores
Nueva Ecija
3122 Lupao
Telefoon: +63 (0)44958-2225