Drie begijnen zijn begonnen

Zr. Alix van de Molengraft

Geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964.

’s-Hertogenbosch, 1992.