Pentakosta: Kembali kita mendapatkan kekuatan dan memperoleh lembaran kehidupan kita lagi

Umum

Ketika tiba hari Pentekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebarandan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mmereka dengan Roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.

 

Turunnya Roh Kudus    Kisah Para Rasul 2.1-4